Julicza ART


Rozwijaj swoje wnętrze.


W obrazach które tworzę staram się uchwycić piękno świata, proces przemijania, poszukiwania szczęścia oraz wewnętrznej harmonii a także pierwiastki ludzkiej duszy i organikę.

Zanurz się w Twojej ulubionej serii…

INTENCJE

Obrazy malowane z serca. Podczas ich tworzenia zawsze towarzyszy mi jakaś myśl, emocja, życzenie.

Obrazy emanują energią, pobudzają wyobraźnię i kreatywność. Zachęcają do działania.


Humanity

Istnieją cztery podstawowe rasy ludzkie: czerwona, żółta, czarna i biała.
Według wierzeń Indian Ameryki Południowej dopiero jak wszystkie rasy zaczną że sobą współpracować i dzielić się swoją wiedzą o świecie, jest możliwe osiągnięcie pozytywnych zmian na świecie.

Obrazy Humanity są życzeniem do tego żeby ta współpraca dla dobra ogółu wydarzyła się. Równocześnie ukazują przenikanie biegunów człowieczeństwa – dobra i zła, miłości i nienawiści, chciwości i szczodrości, mądrości i glupoty. Wszystko tworzy kompozycję równowagi.


Głębia

Głębia ma tutaj podwójne znaczenie.
Z jednej strony ukazuje życie morskie uchwycone w kolorach jakie może ono przyjmować.
Z drugiej – ze względu na przenikające się struktury i wielowarstwowość – zadaje pytanie: Czy jesteśmy w stanie wyjść poza własne ego i mniej szkodzić naszej planecie?


Grafika komputerowa

Sztuka nowoczesnych mediów.


Sztuka użytkowa

Wykorzystuję materiały z odzysku, jak na przykład płyty winylowe, by nadać im drugie życie i zupełnie nowe przeznaczenie.